etiske utfordringer i fokus

Politisk økonomi Innvandring Klima Helse Intelligens 
   innvandring    ethical issues in healthcare  positiv psykologi 01
 nettside  nettside  nettside  nettside  nettside
wikipedia (eng) wikipedia (eng) wikipedia (eng) wikipedia (eng)  wikipedia (eng)

 

About Dollar Street
Imagine the world as a street ordered by income. Everyone lives somewhere on the street.
The poorest lives to the left and the richest to the right. Everybody else live somewhere in between.
Welcome to visit all homes on Dollar Street!DollarStreet


Robotic arms prepare dishes at a hot pot restaurant in Beijing, China on Dec. 5, 2018. Read the article in TIME.

In 2015, a man named Nigel Richards won the title of French-­language Scrabble World Champion. This was especially noteworthy because Richards does not speak French. What the New Zealander had done was memorize each of the 386,000 words in the entire French Scrabble dictionary, in the space of just nine weeks.

Richards’ impressive feat is a useful metaphor for how artificial intelligence works—real AI, not the paranoid fantasies that some self-­appointed “futurists” like to warn us about. Just as Richards committed vast troves of words to memory in order to master the domain of the Scrabble board, state-of-the-art AI—or deep ­learning—takes in massive amounts of data from a single domain and automatically learns from the data to make specific decisions within that domain. Deep learning can automatically optimize human-given goals—called ­“objective ­functions”—with unlimited memory and superhuman accuracy.

Richards’ impressive feat is a useful metaphor for how artificial intelligence works—real AI, not the paranoid fantasies that some self-­appointed “futurists” like to warn us about. Just as Richards committed vast troves of words to memory in order to master the domain of the Scrabble board, state-of-the-art AI—or deep ­learning—takes in massive amounts of data from a single domain and automatically learns from the data to make specific decisions within that domain. Deep learning can automatically optimize human-given goals—called ­“objective ­functions”—with unlimited memory and superhuman accuracy.

 

Read the full article in TIME.

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data