AI could be one of humanity’s most useful inventions

Our teams research and build safe AI systems. We're committed to solving intelligence, to advance science and benefit humanity.

Visit DeepMind homepage


Artificial intelligence uncovers the building blocks of life and paves the way for a new era in science

DeepMind, a company bought by Google, predicts with unprecedented precision the 3-D structure of nearly all the proteins made by the human body

Read the article here

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data