etiske utfordringer i fokus

Politisk økonomi Innvandring Klima Helse Intelligens 
   innvandring    ethical issues in healthcare  positiv psykologi 01
 nettside  nettside  nettside  nettside  nettside
wikipedia (eng) wikipedia (eng) wikipedia (eng) wikipedia (eng)  wikipedia (eng)

 

About Dollar Street
Imagine the world as a street ordered by income. Everyone lives somewhere on the street.
The poorest lives to the left and the richest to the right. Everybody else live somewhere in between.
Welcome to visit all homes on Dollar Street!DollarStreet


Trafikken blir smidigere og tryggere med selvkjørende biler, tror vegdirektøren. Han tror heller ikke det er så veldig lenge til det blir ulovlig for mennesker å holde i rattet.

 

Trafikken suser stille i 160 kilometer i timen – på norske veier. Ingen fartsbøter, dem har vi sluttet med. Trafikkulykker er en sjelden sensasjon.

Inni kjøretøyene er det kun passasjerer. Ingen sjåfører. Kjøreskolene er avviklet og 18-åringene bruker pengene sine på andre ting enn lappen.

Utrykningspolitiet er en liten uanselig avdeling hos lovens lange arm, med få arbeidsoppgaver. Astma og allergiforbundet har nesten sluttet å snakke om eksos, for alle bilene går på strøm.

Og vi, folk flest, ler litt og rister på hodet når vi tenker tilbake på den gangen vi kastet bort timevis i kø med hendene på rattet.

En slik fremtid ser både Vegdirektoratets direktør og NAF for seg om ikke så altfor lenge.

Nærmere enn du tror

– Vi er der allerede! Vi får stadig flere førerstøttesystemer som tar over for sjåførene. Snart blir sjåføren overflødig, tror direktør i Vegdirektoratet, Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektøren mener veiene vil bli tryggere og trafikken mer smidig med sjelvkjørende biler.

– I dag holder vi god avstand til bilen foran, slik at vi rekker å reagere dersom vi må stoppe. Det går an å holde mye høyere fart og kjøre tettere dersom datamaskinene overtar kjøringen og bilene kan snakke sammen, tror Gustavsen.

Gustavsen tror ikke det er så veldig lenge til det blir ulovlig for mennesker å holde i rattet.

Les hele artikkelen her

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data