Antropocen wikipedia
er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. 
Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon
Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.earthNorge og Norden - et eksempel for resten av verden?  
Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:

VÅRT HJEM DNA DIGITAL MENNESKER
Jorda Jorda: alt liv Jorda: all informasjon Jorda: alle mennesker
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
 Regjeringen   Teknologirådet Teknologirådet
Klimaendringer RNA  Cloud computing  Rethinking Economics
Ocean acidification  mRNA  BIG data  Sosiale nett (digital)
Land conversion   Doudnalab IOT - tingenes internett Menneskerettigheter
Biodiversity loss   Zhang lab smart mobil  
    smarthus  
    Microsoft 365  

Hvordan påvirker den digitale utviklingen verden og vårt verdensbilde?

 

Sittat fra innlegget til Jan Tollefsen - "Tro ikke på alt du leser":
Selvsagt er det naivt å tro at alt som sto i Familieboken eller i Aschehougs konversasjonsleksikon på 50- og 60-tallet var objektive sannheter. Ikke alt som sto i avisen heller, for den saks skyld. Men det er hevet over tvil at dagens informasjonsstrøm i altfor stor grad domineres av subjektive sannheter.
Derfor er kildekritikk blitt en helt nødvendig øvelse.

På dette nettstedet tar vi for oss noen aktuelle tema og søker etter informasjon på nettet i håp om å få fram objektive sannheter.

Noen viktige områder hvor verden er i store endringer:global new focus

      MEDIA        HELSE  GLOBALISERING         INNVANDRING               KLIMA          BIOTEKNOLOGI     INTELLIGENS
    e media news banner lite     e helse banner           Global       innvandring     climate maxresdefault crispr           digital revolution

 

      USA       EUROPA               MIDTØSTEN               INDIA                   KINA               
 states imgmap      worldmap3        midtoesten ottoman  india map 2560x1993 image       chinamap          

admin


2020 - en verden i store endringer - mot en annerledes verden.

den digitale revolusjonen - den fjerde industrielle revolusjonen

I det forrige århundret (1900-2000) satt Vesten i det globale førersetet.
Fra 1900 og særlig etter den annen verdenskrig har
USA hatt en dominerende rolle i verden.
Verdenssamfunnet i 2015 er et resultat av dette, men nå er vi inne i en tid med store endringer.

Fra 2000 ble weben (www - internett) alment tilgjengelig over hele verden og la grunnlaget for en helt ny utvikling.
Internettet har endret verden og kan sammen med datamaskinen regnes som begynnelsen på den digitale revolusjonen.
Den fjerde industrielle revolusjonen har bare såvidt startet - hvordan vil den endre verdenssamfunnet?

Trump ble i 2017 ny president i USA og han setter store spørsmåltegn ved USAs allianser og handelsavtaler.
Tiden er moden for at flere må ta et ansvar og ikke bare regne med at "onkel Sam" ordner opp.
Vi ønsker å bruke denne nettsiden - e-politikk.no - for å følge litt med på det som skjer.

Det er alt